Praktikophold og dyrlægestuderende

Vi vil meget gerne byde indenfor for både praktikanter og dyrlægestuderende.

Som praktikant her på dyrehospitalet, kommer man til at følge både dyrlæger og veterinærsygeplejersker i deres arbejde rundt om på hele dyrehospitalet. Vi inddrager gerne praktikanterne i vores arbejde, så de får en god fornemmelse for hvad vi laver.  

For at kunne tilrettelægge dagen bedst og for at den enkelte praktikant får mest ud af opholdet, har vi besluttet kun at have én erhvervspraktikant af gangen.


Dyrlægestuderende der ønsker at komme i praktik, skal kontakte Elaine Derry pr. mail: elaine@aalborgdyrehospital.dk.

 

Erhvervsparktikanter skal kontakte UU-Aalborg. UU-Aalborg koordinerer hvem der kommer i praktik hos os og hvornår. Det er ligeledes dem der har overblik over hvilke uger der er ledige. 

Vi tilbyder desværre ikke flere praktikpladser i 2024.

Se mere på www.uu-aalborg.com/vejledning-i-skolen/erhvervspraktik/erhvervspraktik-9-kl/
Vi modtager erhvervspraktikanter fra 9. og 10. klasse. 

Har du spørgsmål udover ovenstående, er du velkommen til at kontakte Louise Sigvartsen pr. mail: louise@aalborgdyrehospital.dk