Sundhedseftersyn og vaccination af hund

For at beskytte dit kæledyr bedst muligt mod at udvikle sygdom eller ubehag, anbefaler vi at komme til sundhedseftersyn én gang om året.

 

Sundhedseftersyn

Det årlige sundhedseftersyn danner et godt udgangspunkt til at fange lidelser i opløbet, fx tandlidelser, dårligt kredsløb eller udvikling af knuder.
Ved sundhedseftersynet vil dyrets foderstand blive vurderet, og vi vil tjekke tænder og mundhule, øjne, ører, hud og pels, lunger og hjerte samt poter og klør. Hvis kløerne trænger til at blive klippet, gør vi også gerne dette. Vi vil selvfølgelig også lytte til hvad du som ejer har observeret, og svarer gerne på alle dine spørgsmål.

I forbindelse med sundhedseftersynet, vil vi sammen lave en vurdering af, hvilke vaccinationer der er aktuelle for den individuelle patient.

Fremover sender vi en reminder ud, der minder dig om, at det snart er ved at være tid til sundhedseftersyn og evt. vaccination igen.

 

Vaccination af hunde

Ved vaccination, kan vi forebygge mod meget smitsomme eller meget alvorlige sygdomme hos vores hunde.

Vi foretager altid et sundhedseftersyn på alle dyr inden de skal vaccineres. Dette gør vi dels for at sikre at kroppen er i stand til at respondere på en vaccine, og dels for at undgå at evt. andre sygdomme blusser op, når vi påvirker immunforsvaret ved at give vaccinen.
 

Vi anvender ofte paraplyvacciner. Det vil sige, at det er vacciner, der beskytter med flere forskellige infektioner i samme injektion. Vi anvender fx Nobivacc DHP, som beskytter imod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus. 
Derudover bruger vi i stigende grad vacciner, der beskytter mod enkelte sygdomme, idet vi på den måde kan tilpasse vaccinationsprogrammet til den enkelte hund. Dette kan fx være vacciner mod kennelhoste, leptospirose, herpes eller hundegalskab (rabies).

 

Basisvaccination

Basisvaccination er de 2 første vaccinationer der gives til hvalpe med 4 ugers mellemrum. Den første gives typisk ved 12-ugers alderen, der kan dog være individuelle behov. Hvis man ønsker at starte til hundetræning, eller ses meget med andre hunde, kan yderligere vaccinere hvalpen når den er 8 uger anbefales.

Revaccination

Et år efter basisvaccinationen skal hunden revaccineres, for at give fremtidig beskyttelse mod de sygdomme vi vaccinerer imod. 
Herefter vil det være en individuel vurdering, hvor ofte og imod hvilke sygdomme det enkelte dyr skal vaccineres, afhængigt af, i hvilke miljøer man færdes.


Herunder er de sygdomme vi oftest vaccinerer vores hunde imod:


Hundesyge

Hundesyge er en meget alvorlig virusinfektion, som især rammer hvalpe og unge hunde. Symptomer på hundesyge kan være feber, opkast, diarré, flåd fra næse samt øjne, hoste og kvalme.

Helbredelse kan i nogle tilfælde ske ved meget intensiv behandling, men dødeligheden hos ikke-vaccinerede hunde er meget høj!

Vi anbefaler, at alle hunde bliver vaccineret mod hundesyge.
 

Parvovirus

Parvovirus er udbredt i Danmark, og virus kan overleve i omgivelserne i længere tid. Parvovirus forårsager voldsom diarré – ofte er det helt blodigt eller vandigt. Hundene bliver rigtig nedstemte, slappe og får opkast og diarré.

Parvovirus er meget smitsomt, og rammer primært unge hunde og hvalpe. Det smitter både direkte hund og hund imellem, men også igennem efterladenskaber.

Ved hurtig dyrlægebehandling kan sygdommen helbredes, men desværre ser vi også hunde som ikke overlever infektion med parvovirus.
Vi anbefaler, at alle hunde bliver vaccineret mod parvovirus.
 

Hepatitis – smitsom leverbetændelse

Smitsom leverbetændes skyldes adenovirus type 1. Virus angriber oftest unge dyr, men ses heldigvis sjældent i Danmark. Sygdommen kan være dødelig.

Symptomerne på smitsom leverbetændelse er nedstemthed, opkast, appetitløshed, gule eller blodige slimhinder I øjne og mund samt mavesmerter.

Vi anbefaler, at alle hunde vaccineres mod Smitsom leverbetændelse.
 

Kennelhoste

Kennelhoste er den hyppigst forekommende smitsomme sygdom blandt hunde i Danmark. Den kan forårsages enten af en bakterie eller en virus, og giver irritation og betændelse i de øvre luftveje. Dette medvirker til en karakteristisk tør ”sælhoste”, der står på i 2-3 uger. Kennelhoste er normalt ikke en behandlingskrævende sygdom, men yderst plagsom for både hund og ejer.

Smitten er luftbåren og ses især, hvor hunde samles som til udstillinger, stævner, i hundeskoven, luftepladser, i kenneler og pensioner.

Vaccination mod kennelhoste foregår, i modsætning til de andre vacciner ved, at vaccinen dryppes ind i næsen (Nobivac BbPi). Herved forårsages både en systemisk immunitet, men også en lokal immunitet i næse og svælg. Effekten af vaccinationen indtræder allerede efter 3 døgn og holder hunden beskyttet i op mod 1 år. Mange træningspladser og hundepensioner kræver nu denne vaccine. 

Vi anbefaler, at alle hunde der er i tæt kontakt med andre hunde bliver vaccineret mod kennelhoste.


Leptospirose

Leptospirose forårsages af bakterier, der udskilles fra gnavere via deres urin til ferskvand som åer og søer. Bakterien laver skader i lever og nyrer, og der vil ses symptomer som feber, opkast, dehydrering, icterus (gulllig farve af slimhinder), blødninger og sløvhed.

Vi stiller diagnosen Leptospirosis ca. 1-2 gange årligt på Aalborg Dyrehospital.

Det er især hunde, der hyppigt kommer i ferskvand fx jagthunde, eller hunde der ofte kommer til udlandet vi anbefaler at bliver vaccineret mod leptospirose.
 

Rabies

Rabies findes ikke ubredt blandt hunde i Danmark, men hvis man ønsker at tage sin hund med til udlandet, vil vaccination mod rabies være påbudt.

Rabiesvirus smitter ved bid. Hvorefter virus hurtigt vil angribe nervesystemet, og der vil kunne ses adfærdsændringer, kramper eller lammelser.

Alle hunde der skal rejse til udlandet eller indføres til Danmark skal være vaccineret mod rabies.


Bivirkninger på vaccinen

Vi påfører jo dyret en lille smule sygdom når vi vaccinerer, og specielt hos hvalpe og killinger ses det ofte, at de vil være mere trætte end normalt et par dage efter vaccinationen. Det er helt normalt.

Efter næsevaccinationen mod kennelhoste, vil en del hunde reagere ved snøften/ nysen nogle dage efter vaccinationen. Det er en helt normal reaktion og sjældent generende for nogen, men blot et tegn på, at vaccinen virker. Bivirkninger smitter ikke hunde imellem.

Ganske få individer kan reagere allergisk på vaccination (anafylaksi). Det er en reaktion, der kommer 10-30 minutter efter injektion af vaccine, og det er en behandlingskrævende reaktion. Det er ubehageligt, når det sker, men gudskelov meget sjældent og ikke farligt, når blot hunden får dyrlægehjælp.