Sundhedseftersyn og vaccination af kat

For at beskytte dit kæledyr bedst muligt mod at udvikle sygdom eller ubehag, anbefaler vi at komme til sundhedseftersyn én gang om året.

Sundhedseftersyn

Det årlige sundhedseftersyn danner et godt udgangspunkt til at fange lidelser i opløbet, fx tandlidelser, dårligt kredsløb eller udvikling af knuder.
Ved sundhedseftersynet vil dyrets foderstand blive vurderet, og vi vil tjekke tænder og mundhule, øjne, ører, hud og pels, lunger og hjerte samt poter og klør. Hvis kløerne trænger til at blive klippet, gør vi også gerne dette. Vi vil selvfølgelig også lytte til hvad du som ejer har observeret, og svarer gerne på alle dine spørgsmål.

I forbindelse med sundhedseftersynet, vil vi sammen lave en vurdering af, hvilke vaccinationer der er aktuelle for den individuelle patient.

Fremover sender vi en reminder ud, der minder dig om, at det snart er ved at være tid til sundhedseftersyn og evt. vaccination igen.

Vaccination af katte

For at give vores katte bedst mulig beskyttelse mod farlige og smitsomme sygdomme anbefaler vi, at de som minimum vaccineres imod kattesyge og katteinfluenza.

Vi foretager altid et sundhedseftersyn på alle dyr inden de skal vaccineres. Dette gør vi dels for at sikre at kroppen er i stand til at respondere på en vaccine, og dels for at undgå at evt. andre sygdomme blusser op når vi påvirker immunforsvaret ved at give vaccinen.

Vaccination gives som en indsprøjtning med en lille mængde virus eller bakterie. Vira eller bakterier er i en sådan mængde og tilstand, at dyret ikke bliver alvorlig sygt heraf, men at immunsystemet vil danne antistoffer som fremover beskytter mod sygdommen.

Vi anvender oftest paraplyvacciner. Det vil sige, at det er vacciner, der beskytter med flere forskellige infektioner i samme injektion. Vi anvender fx en paraplyvaccine, der dækker kattesyge samt begge typer af katteinfluenza. Derudover bruger vi i stigende grad vacciner, der beskytter mod enkelte sygdomme, idet vi på den måde kan tilpasse vaccinationsprogrammet til den enkelte kat.
 

Basisvaccination

Basisvaccination er de 2 første vaccinationer der gives til killinger med 4 ugers mellemrum. De gives typisk i 12 og 16 ugers alderen, der kan dog være individuelle behov.
Hvis voksne katte ikke er rutinemæssigt vaccineret, kan det også være nødvendigt at basisvaccinere dem.


Revaccination

Et år efter basisvaccinationen skal katten revaccineres, for at give fremtidig beskyttelse mod de sygdomme vi vaccinerer imod. 
Herefter vil det for langt de fleste katte være nok at vaccinere hvert år mod kattesyge og katteinfluenza.

De sygdomme vi typisk vaccinerer vores katte imod er:

Kattesyge (Panleukopenia inf. Felis)

Kattesyge er en meget alvorlig og smitsom virussygdom, som viser sig ved opkast, diarré, høj feber, manglende appetit og flåd fra øjne og næse. I de fleste tilfælde vil infektionen være dødelig. Sygdommen smitter ved direkte kontakt ml. katte, samt gennem afføringen, hvori virus kan overleve i lang tid.

Kattesyge er meget udbredt i Danmark samt i udlandet. Katte i alle aldre kan rammes af den alvorlige sygdom, men killinger og unge katte er særligt udsatte.

Vi anbefaler, at alle katte bliver vaccineret én gang om året imod kattesyge.

Katteinfluenza -Rhinotracheitis felis

Katteinfluenza er en hyppigt forekommende luftbåren virussygdom, som forårsager infektion i de øvre luftveje samt i øjnene. Den viser sig ved nysen, hosten, feber samt øjenbetændelse. Rhinotracheitis felis er meget smitsom. Den kan inficere katte i alle aldre, men det er oftest unge katte der bliver syge heraf. Infektionen kan behandles, men ofte ses tilbagevendende sygdom.

Vi anbefaler, at alle katte bliver vaccineret én gang årligt mod Katteinfluenza. 
 

Katteinfluenza – Calicivirus

Calicivirus giver infektioner i de øvre luftveje, munden samt lunger. Typiske tegn herpå er sår på tunge eller i mundhule, host, nys og let feber.

Calicivirus ses hyppigst hos helt unge dyr (2-6 mdr.), men kan også sagtens ses hos ældre katte. Infektionen kan behandles, men ofte vil der komme tilbagevendende angreb fra tid til anden.
Vi anbefaler, at alle katte bliver vaccineret én gang årligt mod Katteinfluenza.
 

Leukæmi

Katteleukæmi er en alvorlig virus, som angriber knoglemarven, hvilket kan forårsage leukæmi eller blodmangel. Infektionen kan være så alvorlig, at katten dør heraf eller må aflives.

Smitte sker primært via spyt, urin og afføring fx når katte bider eller slikker hinanden, deler foderskåle, kattebakker eller bure.
 

Clamydia - Chlamydophila felis

Chlamydia er en bakterie, der forårsager øjenbetændelse samt forkølelse. Langt de fleste katte kommer sig ganske hurtigt, uden nogen form for behandling.

Infektionen er ret smitsom, og ses typisk i katterier samt i hjem med mange katte.
 

Rabies

Rabies findes ikke blandt katte i Danmark, men hvis man ønsker at tage sin kat med til udlandet, vil vaccination mod rabies være påbudt.

Rabiesvirus smitter ved bid. Hvorefter virus hurtigt vil angribe nervesystemet, og der vil kunne ses adfærdsændringer, kramper eller lammelser.
Alle katte der skal rejse til udlandet skal være vaccineret mod rabies.