Tandbehandling

En sund mund består af hvide glatte tænder, et lyserødt let fugtigt tandkød og ånden må ikke være ildelugtende. Tandsættet indeholder hos en hund 42 tænder og hos kat 30 tænder.

Sygdomme i mundhulen er meget almindelige hos vores hunde og katte. Undersøgelser har således vist at 85 % af hunde over 3 år har en behandlingskrævende lidelse i mundhulen.
Typisk ser vi problemer med tandsten, tandkødsbetændelse, tandresorptioner eller slid og knækkede tænder.

Ved de årlige sundhedseftersyn undersøger vi mundhulen grundigt, men også hjemme bør man holde øje med tegn på sygdom fra mundhulen. 

Man bør især være opmærksom på følgende symptomer

 • Ildelugtende ånde
 • Problemer med at tygge, undgår tyggeben og/eller tørkost
 • Nedsat appetit.
 • Savlen.
 • Hævelser på næseryg eller under øjne.
 • Rødt tandkød, blødninger eller mørke belægninger på tænderne.
 • Knækkede/frakturerede tænder.
 • Hunden eller katten gnider poterne mod hovedet  - eller hovedet gnides mod underlaget.
 • Adfærdsændringer, fx aggressioner og inaktivitet.


Mange dyr viser ingen eller kun svage tegn på smerter og ubehag, selv ved alvorlige og omfattende tand og tandkødsproblemer. Problemets påvirkning af dyret bliver ofte først rigtig tydelig, når dyret efter behandlingen bliver meget mere aktiv og virker bedre tilpas.


Hvad kan vi gøre på Aalborg Dyrehospital

Aalborg Dyrehospital har meget erfaring indenfor diagnostik og behandling af tandlidelser.  

Vi er en moderne klinik, og vi har bl. a. tandudstyr til følgende behandlinger:

 • Tandrensning med ultralyd, samt efterfølgende polering
 • Måling af tandlommer og behandling af parodontose
 • Digital tandrøntgen
 • Rodbehandlinger
 • Vital overkapning
 • Lakering
 • Tandudtræk
 • Vurdering af bid
 • Retning af fejlbid

Tandrensning

Tandsten kan fjernes med ultralyd fra overfladen at tænderne, samt lige under tandkødsranden. Hvis der under en tandrensning findes dybe tandkødslommer oprenses disse med en hånd-curette. Efterfølgende poleres tænderne så den glatte overflade mindsker ny tilhæftning af plak.
Det er vigtigt efterfølgende, at man hurtigt kommer i gang med forebyggelse derhjemme, så plak fjernes før det bliver til tandsten.

Vores erfaring er, at især mindre hunderacer er hårdt ramt af plak og tandstensdannelse, så hvis man er ejer af en hund der vejer under 10 kilo er det ekstra vigtigt, at begynde træning af tandbørstning tidligt.


Tandrensning og mundhuleunderssøgelse af hund og kat i narkose:

 • Undersøgelse før narkose.
 • Bedøvelse under sikre forhold og overvåget narkose.
 • Tilbud om præanæstetisk blod og urinprøve (øger sikkerheden af narkose)
 • Alle tænder renses både over og under tandkødsranden.
 • Tænderne poleres, så ny plak har svært ved at sætte sig fast igen.
 • Grundig undersøgelse af mundhulen med vurdering af hver enkelt tand og opmåling af tandkødslommer.
 • Røntgenundersøgelse af alle tænderne.
 • Journalisering af alle fund, så vi kan følge tænder og tandkødstilstand over tid.
 • Vejledning i forebyggelse i hjemmet, fx instruktion i tandbørstning.
 • Gratis kontrol af mundhulen efter 6 mdr

Det er ofte på det vågne dyr, svært at danne sig et fuldstændigt billede af alle tænders tilstand. 
Er der behov for yderligere tandbehandling, vil vi gennemgå dette grundigt med dig, vi vil forklare om tandlidelsen og vise relevante røntgenbilleder, fotos eller video fra undersøgelsen.

Plak og tandsten

Der vil naturligt aflejres belægninger (plak ) på overfladen af tænderne i kattens eller hundens mund.
Plak består hovedsageligt af bakterier, og sidder som en hvidlig gennemsigtig film overalt på tænderne, hvor den ikke fjernes mekanisk af tunge eller hårde fødeemner (f. eks tyggeben).  
Hvor plakken ikke fjernes, kan kalk fra spyttet bindes hertil, og dette ses nu som hårde tandsten (gullige/brune belægninger). Tandsten har en ru overflade, og er derfor godt til at binde yderligere plak og også foderrester.


Bakterierne kan forårsage tandkødsbetændelse, parodontose og andre alvorlige lidelser

Bakterierne i plakken inficerer tandkødet og giver tandkødsbetændelse.

Tandkødsbetændelse ses når bakteriebelægninger på tænderne i form af plak eller tandsten er årsag til betændelse i tandkødet. Det kan føre til paradentose og løse tænder.

Bakterierne sidder også i den lille lomme der findes mellem tand og tandkød, og her kan de, hvis de lades uforstyrret, være årsag til nedbrydning af de små bånd der binder tanden til kæben.

Senere i forløbet nedbrydes også knoglevævet omkring tanden. Denne tilstand med tab af tandens fæste og nedbrydning af knoglen omkring tanden kaldes parodentose. Det ses som dybe lommer langs tandrødderne og evt. løse tænder.
Hos nogle kan tandkødsbetændelsen udvikle sig meget voldsomt, og infektionen kan brede sig til slimhinderne i mund og hals. Main Coon katte og blandinger heraf er oftere end andre katte, ramt af mere alvorlige mundhulebetændelser.

Bakterierne kan også spredes fra mundhulen til blodbanen, og være årsag til sygdom andre steder i kroppen, f.eks. lever, nyre og på hjerteklapperne. Kroniske infektioner i mundhulen, som tandkødsbetændelse er også en belastning for immunsystemet.
Det er derfor vigtigt for at undgå følgesygdomme til dårlig mundhygiejne, at få fjernet tandsten og plak fra tænderne, ikke mindst det som sidder i tandkødslommerne, og ikke er synligt med det blotte øje. Når parodentose er er fremadskridende sygdom, er det vigtigt at få fjernet tandstenen hurtigst muligt og med hyppige gentagelser.
 

Tilbageholdte mælketænder

Tilbageholdte mælketænder er et almindeligt forekommende problem hos hunde og ses til tider også hos katte. Tilbageholdte mælketænder opstår når mælketanden bliver siddende også efter frembrud af den blivende tand.
Som en god tommelfingerregel bør mælketanden tabes eller sidde løs, når den blivende tand når halvdelen af mælketandens længde. Hvis den blivende tand får en forkert tandstilling, kan mælketanden med fordel fjernes tidligere.
Fjernes en tilbageholdt mælketand ikke kan denne forårsage at den blivende tand ikke kan finde sin korrekte position, ligesom der ofte opstår tandsten og tandkødsbetændelse imellem de dobbelte hjørnetænder hvis mælketanden for lov til, at blive siddende i længere tid.


Tandresorptioner (TR eller FORL)

Tandresorptioner er desværre en hyppig årsag, når vil ser katte med smerter i munden.
Tandresortioner ses oftest på katte, men lidelsen kan også ramme hunde. Det er en meget smertefuld lidelse, hvor der sker en langsom nedbrydning af tænderne, hvor nerver og blodkar bliver blottede. 
Det starter oftest i rødderne af tænderne, men sygdommen bliver først synlig, når det har bredt sig op i til tandkronen og man kan se rødme og irritation i tandkødet. Senere ses også nedbrydning af tandkronen, som bliver meget skrøbelig og frakturerer nemt.
Katte der har én tandresorption har øget risiko for at få flere.
Hvis man observerer TR på en enkelt tand, er det derfor ikke nok bare at operere denne tand ud, man bør få alle tænder røntgenundersøgt, og lave en generel status af alle tænderne.

Tandresorptioner er en fremadskridende proces og den kan ikke stoppes ved at fjerne den angrebne del af tanden, man er altid nød til at fjerne hele tanden.
Selvom udbredelsen af TR er høj (i nogle områder op til 70 % af kattepopulationen) har man ikke kunnet fastslå en entydig årsag til forekomsten af TR. Man ved katte med et dårligt opbygget cementlag yderst på tandrødderne er prædisponerede for at udvikle sygdommen. Et højt D-vitamin indhold i foderet, kan være medvirkende til udviklingen af TR, men andre ukendte faktorer spiller også en væsentlig rolle.
 

Tandskader

Tandskader er ret almindelige hos katte og hunde. Oftest drejer det sig om hjørnetænderne som fraktureres ved fald, påkørsler, slagsmål m.m.

Når man opdager en brækket tand på sit kæledyr, er det vigtigt at reagere hurtigt, især hvis der er tale om hjørnetænder eller kindtænder som man ønsker at bevare.

Hvis en alvorlig tandskade (dvs. med åbning til tandens indre) opdages indenfor de første 24-48 timer, er det muligt at lave en vital overkapning og en plastikfyldning i tanden, og derved bevare den levende. 
Er skaden på tanden ældre en dette, vil infektion og nedbrydning af kar og nerver i tandens indre, have forårsaget så meget skade, at man er nødt til at rodbehandle eller trække tanden ud.

Behandles eller fjernes tanden ikke, kan bakterier fra mundhulen vandre op igennem tandens indre, og forårsage infektion og bylddannelse ved roden af tanden.
I den akutte fase er en fraktureret tand ofte meget smertefuld, og katten eller hunden vil ofte undgå brug af tanden. Når nerven i tanden efter nogle uger er død, vil smerten ændre karakter, og vare en mere konstant ”dump” smerte i kæben. Smerten gør herefter lige ondt, uanset om tanden bruges eller ej, hvilket går det svært for dig som ejer at opdage problemet.
 

Slid på tænderne hos hunde

Det er vigtigt at dyrene får lov at bruge deres tænder, det hjælper med at holde plak og tandstensdannelse væk. Man bør dog være meget opmærksom på, at undgå nedslidning af tænderne.

Nedslidning af tænderne opstår ofte, hvis hunden er glad for at bære på sten eller lege med bolde med sand. Især kan en sandet tennisbold give kraftigt slid på tænderne. Når tanden bliver slidt igennem emaljen mindskes tandes styrke og den er i risiko for at knække. 
Hvis tanden slides hurtigt, kan der slides igennem til pulpaen, som er det indre af tanden hvor kar og nerver er placeret.  Når det indre af tanden kommer i kontakt med bakterier fra mundhulen, opstår der hurtigt infektion i tanden. Dette er smertefuldt, og nerven i tanden dør. I denne situation vil man være nød til at rodbehandle eller trække tanden ud.
Hvis der ved undersøgelse af hunden observeres tænder med slid, vil vi afhængig af graden af slid anbefale at tanden røntgenundersøges. Hvis dette viser tegn på infektion bør tanden rodbehandles eller trækkes ud. Hvis tanden virker uden anmærkninger lakforsegles tandoverfladen, og tanden holdes under løbende kontrol.
 

Fejlstilling af tænder

I et korrekt bid er det vigtigt, at munden kan åbnes og lukkes uden at tænder berører og slider på hinanden, eller der opstår trykninger i f. eks. ganen.

Trykninger i ganen kan være årsag til smerter og kronisk betændelse. Slid kan være årsag til at emalje og dentin slides igennem og tanden bliver inficeret og kræver rodbehandling eller udtræk. Forkert placerede tænder kan også låse tænderne fast så det påvirker væksten af kæberne.

Mulighederne for behandling ved fejl i tandstilling, er helt afhængig af problemets art, men mulighederne for korrektion af bid er bedre og flere, jo tidligere problemet opdages.