Cannabis- og CBD olier til dyr

Virker cannabis- og CBD olie til hund og kat? Og må man bruge det?

Dengang vi måtte mødes uden for vores Coronabobler. Dengang det var helt OK at rejse ud i verden med kollegaer for at dygtiggøre sig. Dengang mødtes vores lille danske gruppe af veterinære onkologer  (specialedyrlæger indenfor kræft) og dyrlæger certificerede i onkologi et par gang om året og lærte nyt og delte vores erfaringer. Det er nu over 1 år siden og vi savner det meget.

På et af disse møder på Københavns Universitet spurgte en af dyrlægerne, om vi også oplevede, at dyreejerne ofte stillede spørgsmål til brug af cannabisolier i forbindelse med kræftbehandling af dyr.  Og ja vi alle svarede bekræftende. Faktisk viser undersøgelser, at en meget stor del af ejere til dyr med kroniske sygdomme som f.eks. gigt, epilepsi og kræft giver deres dyr en eller anden form for alternativ medicin eller kosttilskud.

 

Egentligt er det jo ikke mærkeligt, da vi mennesker har brug for at føle en form for kontrol og føle, at vi gør alt, hvad vi kan for at lindre og støtte en behandling udskrevet af dyrlægen. Samme historie hører jeg fra læger og deres patienter. Specielt gælder det ved uhelbredelige og dødelige sygdomme, hvor vi føler os ”trængt op mod en mur”

Desværre er det ofte sådan, at vi dyrlæger ikke altid bliver oplyst om disse sideløbende behandlinger. Desværre fordi medicinske kosttilskud kan ændre på virkningen af den medicin, vi foreskriver og i værste fald skade dyret. Årsagen til denne manglende meddelsomhed fra dyreejerne, tror jeg, ligger i en forventning om, at dyrlægen ikke vil være lydhør og en angst for som dyreejer at blive irettesat eller latterliggjort. Derfor har jeg gjort det til en vane altid at spørge meget specifik ind til, om ejer behandler dyret sideløbende med alternativ medicin. Jeg vælger også at være så lydhør og åbenhjertet som muligt. For er jeg ikke villig til at være åben og imødekommende, så er det helt sikkert, at jeg ikke vil få noget at vide.

I de sidste par år er jeg specielt blevet spurgt om min holdning til brug af Cannabisolier.

Hver gang må jeg svare, at jeg faktisk ikke ved noget. Der er så lidt forskning og evidens for virkning, dosering, bivirkninger og interaktioner med andre lægemidler. Og så er der spørgsmålet om lovligheden i at sælge disse midler her i Danmark. Som dyrlæge er vi uddannet til at behandle ud fra evidens- altså bevis for at de stoffer, vi bruger, faktisk virker og selvfølgelig samtidig overholde den danske lovgivning.

Når det er sagt, så er denne artikel skrevet i erkendelsen af, at cannabisolier bruges i stor stil og, at jeg ikke kan gøre så meget ved det.

Men jeg kan i det mindste sætte mig ind i, hvad cannabisolier er. Hvorfor de har så stor interesse og hvorfor der på verdensplan i disse år er mange forskningsgrupper som er i gang med at kortlægge, om cannabis kan bruges som en ny behandlingsmulighed.

 

Det endocannabinoide system

I menneskets krop og hos flere dyr, inklusiv hos hunde og katte, findes der det, vi kalder, det endocannabinoide system, som benævnes ECS. ECS er involveret i at opretholde ligevægt i kroppens organsystemer. Denne ligevægt sker ved, at nervecellerne i centralnervesystemet bruger cannabinoider som signalstoffer til at ”tale med hinanden”. Vi producerer selv disse cannabinoider naturligt i kroppen. ECS menes at have en vigtig regulerende funktion ved kroniske inflammationer (betændelsestilstande) og immunbalancen i tarmen. Hypotesen er at indtager vi cannabinoider, så vil disse indgå i ECS og dermed have en virkning på vores organer.

 

Cannabis

Cannabis kommer fra planten Cannabis Sativa, som oprinder fra Central Asien. Planten har været brugt medicinsk i mere end 5000 år. Der findes mange forskellige cannabis planter, som indeholder forskellige mængder af de stoffer, som vi finder interessante som mulige lægemidler. I dag ved man, at andre planter  indeholder phytocannabinoider. Feks. gulerødder, sort peber, ginseng og Echinacea

Cannabinoider inddeles i 3 katagorier

  1. Endocannabinoider, som produceres naturligt i kroppen
  2. Phytocannabinoider som er plantebaserede stoffer. De bedst undersøgte er CBD og THC.  De er specielt forsket i med hensyn til deres potentielle terapeutiske effekter pga. deres indvirkning på ECS systemet
  3. Syntetisk cannabinoider, som er stoffer, der er kunstigt fremstillet

Hampolie/CBD olie udvindes fra blomster og blade fra hampplanten. I modsætning til THC antages CBD ikke at være euforiserende. Man mener CBD har god effekt på angst, inflammation og epilepsi. Hampplanten indeholder også THC, men i så lave mængder, at dyrene ikke bliver ”høje”. Hampfrø og hampfrøolie indeholder ikke CBD. I Europa er der krav om at i CBD olier må der max være 0,2 % THC i tørstof, hvilket er så lavt, at dyrene ikke bliver ”høje”

Cannabisolie udvindes fra blomster og blade fra marijuanaplanten og har et højt indhold af det euforiserende THC og et lavt indhold af CBD

 

Brug af CBD i veterinær praksis

I øjeblikket udføres der i flere lande studier, som handler om sikkerheden og virkningseffekt ved brug af CBD. Disse studier er mest udført på hunde. Læser man de videnskabelige artikler, der findes om dette, så er det gennemgående, at studierne er meget små- altså lavet på få dyr. Således ikke store nok til at udlede sikre konklusioner, men måske alligevel nok til at give anledning til videre forskning.

Undersøgelserne viser, at CBD olie givet oralt fint tolereres af hunde. Der var kun ganske få bivirkninger, hvoraf den største var øgning af bestemte levertal, som derfor bør måles regelmæssigt under CBD indtagelse. Hos 36% af hunde, der fik CBD, så man lidt træthed, nedsat ædelyst og diarre.

Med hensyn til virkning, så fandt forskerne en favorabel effekt af CBD på gigtsmerter. Ligeledes fandtes positiv effekt på hyppigheden af kramper hos de epilepsipatienter, hvor CBD blev givet sammen med epilepsimedicin. Der er ikke fundet beviselig god effekt af CBD ved kvalme i forbindelse med kemobehandling. Ligeledes er der ingen bevis for at cannabinoider skulle være virksom mod kræft.

 

Er der noget af være bekymret for ved brugen af CBD

Ja allerførst er der spørgsmålet om lovligheden. I Danmark er det sådan, at cannabisolie til medicinsk brug kun må sælges via apoteker og på recept. Midlerne skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er ikke tilladt at markedsføre CBD olier i fødevarer eller kosttilskud i Danmark. I den forbindelse skriver mange udenlandske hjemmesider på dansk og har danske domænenavne. De fleste af disse er ikke danske. Desuden skriver udenlandske virksomheder, at CBD olier er 100 % lovlige. Dette er ikke korrekt.

Køber man ulovligt over nettet mv. da skal man vide, at der ingen kontrol er med indhold og forholdet mellem THC og CBD, som kan variere meget fra produkt til produkt også indenfor samme firma.

Min konklusion er således, at forskningen omkring cannabinoider er lovende i forhold behandling af primært kroniske smerter, men at vi stadig ved alt for lidt til at kunne anbefale behandling med CBD olier. Vi kender endnu ikke til interaktioner med andet medicin og vi kender ikke langtidsbivirkninger. Da THC indholdet i CBD olierne er så lavt, da er der ringe fare for, at disse olier blive brugt i misbrugsøjemed af mennesker.

Men lige nu er det vigtigste argument, at disse CBD olier med mindre, de godkendt af lægemiddelstyrelsen og udskrevet på recept, ganske enkelt ikke er lovlige.

 

Dyrlæge CertOnc

Berit Aakjær Sørensen

Aalborg Dyrehospital