Gadehunde fra Syd-europa

Åhh - skal vi ikke tage den søde hund med hjem til Danmark?

Så er sommerferien slut for de fleste af os. Forhåbentlig har vi dejlige ferieoplevelser på bagen. Jeg selv og min familie brugte en uge af vores ferie på Kreta, hvor min far bor permanent. Dejlig græsk ø. Som man ser i mange lande i Syd- og Østeuropa, så så vi desværre igen i år mange herreløse gadehunde. En af disse havde udset sig skyggen under min fars bil. Han var, som den store dyreven han er, i gang med at fodre hunden og langsomt var den over de sidste uger blevet mere og mere fortrolig med ham. Jeg tænker, at det ikke varer længe før Bølle sover indenfor.
 

Mange af hundene er vant til de mange turister og nogle virker yderst tillidsfulde og kontaktsøgende. Det var med blødende hjerte at se disse hunde, og jeg kunne mærke den store fristelse til at redde en af dem. Det var også med en følelse af, at jeg var det koldeste menneske, da jeg måtte fortælle min yngste datter, at det ikke var en særlig god ide at tage en sådan hund med til Danmark.

Mange lokale organisationer gør et stort stykke arbejde for at dæmme op for problemet og flere af disse forsøger at videreformidle disse hunde til ansvarsfulde ejere her i Nordeuropa. Denne formidling forventes at øges, da fotos og hjerteskærende historier deles på Facebook.

Det er fuldt forståeligt, at vi gerne vil hjælpe dyr i nød. Det er prisværdigt. Men det er også meget vigtigt, at vi erkender den risiko vi påfører hunde og mennesker, som bor i Danmark, når vi adopterer sådan en trængende og sød gadehund. Når hunde er uden ejere ved vi ikke, hvor de har været, hvad de har spist og hvad de har været udsat for. De har højst sandsynligt ikke været tilset af en dyrlæge i deres opvækst. Hundene kan være smittet med sygdomme, uden at det er synligt. Disse sygdomme kan da hjembringes til Danmark og smitte til andre hunde og mennesker kan blive en konsekvens.

Krav og risici ved indførsel til Danmark

Eneste krav for indførsel til Danmark fra Europa er Rabiesvaccination og for nogle lande ormebehandling. Der er ingen krav om test for andre sygdomme, hvoraf flere kan være farlige for hunde og mennesker. En norsk undersøgelse viste, at 24 % af indførte gadehunde til Norge ikke havde fået ordentligt ormebehandling og trods rabiesvaccination var der nogle hunde, der efterfølgende udviklede Rabies.

Men hvor stor er faren så reelt? 
Fødevarestyrelsen i Danmark har derfor bedt DTU (Danmarks Tekniske Universitet) om en analyse af risikoen for, at specifikke sygdomme indføres til Danmark ved køb af hund i andre lande, samt hvilke aktuelle sygdomme, man bør forebygge før og under rejse med sin hund til andre lande.


Det er der komme en nylig publiceret rapport ud af. 
Her peges specielt på sygdomme, som overføres via en vektor. En vektor er en mellemvært (for eksempel flåter, myg og sandfluer), som huser den sygdomsfremkaldende organisme. Giver den mulighed for at udvikle sig og viderefører den til dyr og mennesker. Grunden til, at man har speciel fokus på dette er, at disse mellemværter pga. den globale opvarmning ses at sprede sig mere og mere nordpå i Europa. Når vektoren findes i Danmark, da er det muligt ved indførsel af vektorbårne sygdomme at etablere et slags reservoir i den danske fauna. Det vil sige at sygdommen opformeres og ”gemmes” og dermed udgør en kontinuerlig smitterisiko for alle dyr og mennesker i DK. DTU rapporten udpeger desuden specifikke sygdomme, som indførte hunde normalt ikke tjekkes for og vurderer graden af risiko. Analysen vurderer både risikoen ved indførsel af hunde som både lovligt og ulovligt indføres til DK via leverandører, hjemløse gadehunde og danske hunde som kortvarigt er med på ferie i Mellem- og Sydeuropa.

De største leverandører af hunde kommer fra Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien. Gadehunde kommer pt. primært fra Middelhavsområdet og Østeuropa. Det er samtidig i disse lande, at de farlige sygdomme findes i høj forekomst. Hunde der medbringes på ferie udgør en meget mindre risiko grundet den korte tidsmæssige eksponering og at disse hunde ofte behandles forebyggende mod mellemværterne.

Følgende sygdomme anser DTU for at være af problematiske ved hunde indført fra Europa:
 

Rævens dvægbændelorm

o   Har fritlevende mus og rotter som mellemvært og smitte kan ske til hund

o   Hunde bliver ikke syge man kan overføre sygdomme til mennesker

o   Kan være dødeligt for mennesker

o   Findes allerede i lavt antal i DK men i højt antal Syd- og Østeuropa

o   Risiko nedbringes væsentligt ved effektiv ormebehandling

 

Ormen Dirofilaria

o   Har forskellige arter af myg som mellemvært og huses af hunde.

o   Myggen har brug for varme, men på grund af den globale opvarmning er der blevet gunstige forhold i det nordlige Tyskland og muligvis også Danmark

o   Kan smitte mennesker, hvor der kan opstå knuder i lungerne, huden og i øjne

o   Findes primært i Sydeuropa men spreder sig opad i Europa og er fundet i både Tyskland og Polen.

o   Risiko nedbringes ved at teste hunden for de tidlige stadier af ormen

 

Babesia Canis/Gibsoni

o   Har Dermacentor flåten som mellemvært

o   Sommervarme er afgørende for overlevelse af denne flåt og flåten findes primært i Syd- og Østeuropa, men ses også det sydlige England, Tyskland Polen og Baltikum

o   Babesia er en encellet organisme, som blandt andet ødelægger de røde blodlegemer hos ramte hunde. Er kun farlig for mennesker, hvis man er immunsvækket (har fået fjernet milten eller f.eks. behandles med kemoterapi)

o   Undersøgelser viser, at 51 % af hunde importeret fra Ungarn og 38 % af hunde fra Rumænien er smittet

o   Det er stor risiko for import af Babesia Canis til Danmark og hvis Dermacentor flåten etableres i DK, da vil sygdommen kunne spredes i DK.

 

Ehrlicia Canis

o   Overføres blandt andet via Kennelflåten

o   Kennelflåten er kuldefølsom. Nord for Middelhavsområdet kan den kun overleve indendørs. Derfor lille risiko for etablering i Danmark

o   Findes hos hunde i stort antal i Portugal, Spanien og Italien

o   Sygdommen angriber de hvide blodlegemer og blodpladerne hos hunde

o   Sygdom kan hjembringes til Danmark i den enkelte hund, men risiko for etablering i DK er lille

 

Leishmania

o   Har sandfluen som vektor

o   Findes i Middelhavsområdet i stort antal. 15 % af raske spanske hunde er smittet med sygdommen. Tilsvarende tal for Italien er 10% og Frankrig 8%

o   Skyldes en lille organisme som lever inden i vores blodceller

o   Kan udover stik fra sandfluen smitte direkte via sår og rifter

o   Ubehandlet kan den være dødelig for både hunde og mennesker

o   Sygdomme er meget svær at behandle. Forebyggelse kan seke ved vaccination og ved at anvende forebyggende behandling mod sandfluen
 

Derudover findes der andre farlige sygdomme som Anaplasma, Rickettsia, Leptospirose og Brucellose, som er yderst farlige for mennesker. Alle er der stor risiko for at indføre via gadehunde til Danmark
 

Konklusionen fra Fødevarestyrelsen er, at indførsel til DK af herreløse gadehunde og hunde fra Syd- Østeuropa er yderst risikabelt.
 

Derudover bør vi tænke over, at mange af disse hunde ofte har adfærdsforstyrrelser, da de oftest er vokset op uden god kontakt til mennesker.
 

Når alt dette er sagt, så vil jeg også sige, at vi jo jævnligt ser adopterende og indførte hunde på Aalborg Dyrehospital. De fleste af dem er sunde og raske. Nogle af mine yndlings-patient- hunde er ejet af en meget sød og kærlig dame som har hjembragt sine hunde fra Grækenland. Og jeg glæder mig over, at de har fået et godt liv i Danmark. Alligevel vil jeg anbefale, at man i stedet for at bringe gadehundene til Danmark, støtter lokale organisationer økonomisk, således de i de enkelte lande kan udføre det vigtige dyreværnsarbejde.

Desuden sidder der rundt omkring på de danske internater mange søde og raske hunde, som venter på en ny familie……


Dyrlæge, Cert onko

Berit Aakjær Sørensen

Aalborg Dyrehospital