Slagsmål blandt hunde - og mennesker!

Ikke alle hunde er lige søde - Og det kan resultere i uenigheder mellem hundeejere.

For ikke så lang tid siden modtog jeg en lille gravhund, Walter, på Aalborg Dyrehospital. Den var blevet bidt godt og grundigt over lænden, af en stor hund efterladende dybe bidhuller og lommedannelser under huden.

Situationen var, at gravhundens ejer havde været ude at gå i en nærliggende park. Med sig havde han sin hund i snor. Pludselig var en stor hund kommet løbende direkte mod Walter, overfaldt ham og bed ham over ryggen. Ejer blev meget chokeret og sparkede til den store hund, som til sidst fortrak sig og løb væk. Gravhundens ejer havde tidligere set overfaldshunden og dens ejer i parken og vidste, hvor de boede.
 

Straks efter kom Walter og den meget chokerede ejer til os. Heldigvis var der ingen livsfarlige skader på den lille gravhund. Hudlæsionerne over lænden var dog så alvorlige, at det var nødvendigt at behandle bidsårene i bedøvelse. Jeg ilagde dræn og syede efterfølgende.  
Ud over det chokerende i hændelsen, hvor ejer var blevet meget bange og havde frygtet for Walters liv, så var han deslige meget ulykkelig over den udgift, der nu uforskyldt var ham pålagt i form af en dyrlægeregning.

Heldigvis er det jo sådan, at det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring. Så jeg anbefalede Walters ejer at opsøge overfaldshundens ejer og få en rolig snak om dette.
 

En uge efter ifbm. kontrol af Walters sår, fortalte Walters ejer, at han havde gjort som, jeg havde anbefalet ham. 
Desværre var det ikke gået så glat. 
Den formodede overfaldshunds ejer var blevet meget sur og ophidset og havde skældt Walters ejer ud. Sagt, at han jo ikke havde noget bevis i sagen. Så Walters ejer var noget nedslået over situationen. Specielt også fordi noget af Walters hud omkring bidsårene var så beskadiget, at jeg var nødt til at lægge ham i narkose igen og fjerne det døde væv. Ejer kunne således se frem til endnu en udgift.
 

Desværre er ovenstående historie ikke sjælden. Så sent som i går aftes havde jeg på Aalborg Dyrehospital besøg af en lille puddel, som under gåtur i snor var blevet overfaldet af 3 hunde. Disse var også i snor, men hundenes ejer kunne ikke styre dem. Igen her var samtalen ejerne imellem ikke forløbet fint.

Det ikke at kunne tale konstruktivt med hinanden er desværre også almindeligt i ovenstående situationer. Dette kan undre idet, der jo sjældent er tvivl om, hvilken hund, der er synderen. Alle ansvarsfulde hundeejer har jo en ansvarsforsikring, der netop går ind og dækker de skader, vores hunde kunne forvolde på andre hunde og mennesker.
 

Alt håb var dog ikke ude for Walters ejer, idet jeg kunne give ham endnu et kort på hånden.
Nemlig FAH. Forkortelsen står for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtig Ansvarsforsikringer for Hunde. 
Alle forsikringsselskaber, der sælger ansvarsforsikring for hunde har forpligtiget sig til, at betale erstatning, hvis ukendte eller ikke-forsikrede hunde laver skader. Dette gælder også ved skader på mennesker f.eks. i forbindelse med trafikuheld.

Denne garantiordning er helt unik for Danmark og finansieres solidarisk blandt hundeejere, der har en hundeansvarsforsikring. Findes den skyldige hundeejer, da hæfter denne for erstatningen. Er uheldet ude kan den hundeejer, der ikke har en ansvarsforsikring komme til at hæfte for ekstremt store erstatningsbeløb, som det f.eks. ses ved trafikuheld med personskade.


Min anbefaling til Walters ejer var derfor at anmelde skaden til FAH, som så ud fra lov om hunde og dansk retspraksis vurderer, om han har krav på erstatning.
 

Og nu er det jeg vil komme med min moralske opsang!
Alle vi hundeejere har et ansvar for, at vores hunde ikke bibringer omverden ubehag eller skade. Det gælder lige fra den lille ting at opsamle vores hundes efterladenskaber, til de større ting som at sikre, at vi er forsikrede, som lovgivningen dikterer os. Vi har ansvaret for, at holde vores hunde i snor og træne vores hunde, så de kan færdes blandt andre mennesker. Skulle uheldet være ude og vores hunde påfører andre dyr eller mennesker ubehag (og det kan jo ske for os alle), så må vi tage vores ansvar på os og modtage den forurettede i god tone med formålet at finde en løsning til alles bedste.
 

Når det kommer til stykket, så handler det jo egentlig bare om almen anstændighed og høflighed.

Venlig hilsen
Dyrlæge Berit Aa. Sørensen