Vaccination af hunde

Spørgsmål I kære dyrlæger på Aalborg Dyrehospital kan måske svare mig på, hvorfor det føles som en jungle, når man som hundeejer skal finde rundt i jeres anbefalinger til vaccination af hunde. Jeg synes det er møg forvirrende, fordi min egen dyrlæge siger, at man skal vaccinere en gang årligt, mens jeg har hørt, at andre dyrlæger siger, at vaccination hvert 3. år er OK. Kan I blive enige? Venlig hilsen K. Levisen

Kære Levisen.

Jeg kan godt forstå din forvirring, for der er virkelig mange anbefalinger, når det gælder vaccination af hunde.

Det handler ikke om, at vi dyrlæger ikke kan blive enige. Derimod handler det om, at der findes mange forskellige vacciner på markedet og flere forskellige vaccineproducenter.
 

For en vaccine eller andet medicin kan blive godkendt af den danske sundhedsmyndighed, skal vaccineproducenten fremlægge mange forskellige dokumentationer. Det kan være omkring virkningsmekanismer, virkningstid og eventuelle bivirkninger. Informationer, som er fremkommet på baggrund af års forskning og afprøvning ved medicinalfirmaet. Sundhedsmyndighederne kikker da på denne dokumentation og giver derefter en tilladelse, kaldet en registrering, som vaccineproducenten herefter må sælge sin vaccine i forhold til. Derfor kan en vaccine fra en producent være godkendt til at holde 1 år og en anden vaccine fra en anden producent være godkendt til at holde 3 år.


Når vi som dyrlæge vaccinerer, er vi nødsaget til at holde os til vaccines virkningstid, som den pågældende vaccine er registreret til. Dette er det vi må skrive i hundepas og vaccinebøger. 
Så vores anbefalinger afhænger derfor af de vacciner, vi hver især har valgt at bruge på de enkelte dyreklinikker og dyrehospitaler.

For at lette overblikket for dig vil jeg fortælle lidt om, hvorfor vi vaccinerer, og hvad vi kan vaccinere for. Jeg tager udgangspunkt i de anbefalinger vi i øjeblikket giver på Aalborg Dyrehospital. Det kan derfor godt være forskelligt fra, hvad din egen dyrlæge anbefaler.
 

 

Hvad vaccinerer vi hundene for?

For ikke så mange år siden blev alle hunde vaccineret med en kombinationsvaccine, som beskyttede mod de farlige sygdomme, der på den pågældende tid ansås for aktuelle i Danmark. Disse kombinationsvacciner bruges stadig, men ofte lægges i dag en vaccinationsplan specielt rettet til den enkelte hunds behov. Det vil sige, at vi dyrlæger sammen med hundeejer afdækker, hvilke smitterisici netop deres hund har. Hvilke aktiviteter hunden deltager i, hvor specielle krav gør sig gældende. Det kan være jagt, udstillinger, pensionsophold, udlandsrejser og sygeforsikring.
 

Nedenstående ses de mest almindelige sygdomme, som vores hunde kan vaccineres imod. I dag findes der flere kombinationsmuligheder således, man kan sammensætte den vaccine, der er optimal for hunden. Hvor lang tid man som dyrlæge må skrive, at vaccinen holder, afhænger af den komponent i vaccinen med den korteste virkningstid.  


Hvis hunden f.eks. er vaccineret med vaccinen Nobivac DHP, da virker den i 3 år og det er det dyrlægen vil skrive i vaccinationsattesten. Hvis hunden derimod er vaccineret med Nobivac DHPPI, ja så holder DHP delen stadig 3 år, men da vaccinen inkluderer Pi, da må dyrlægen kun skrive, at vaccinen holder 1 år i attesten.

Dette har betydning, hvis hunden for eksempel skal i pension, idet denne da vil kikke på vaccinationsattesten og registrere, hvad dyrlægen har skrevet om vaccinens udløbsdato.

 

Anbefalet grundvaccine

På Aalborg Dyrehospital anbefaler vi, at alle hunde vaccineres mod hundesyge, smitsom leverbetændelse samt parvo (D+H+P). Disse 3 sygdomme er meget farlige og vil i de fleste tilfælde forårsage hundens død, hvis den ikke er vaccineret.

 

Hundesyge (D)

Hundesygevirus angriber hundens slimhinder og i senfasen også nervevæv både ude i kroppen og i hjernen. Symptomerne er høj feber, øjenbetændelse, hoste og lungebetændelse. Ofte tilstøder der opkast og diarre. Hvis hunden er så heldig med intensiv behandling at overleve sygdommen, da ser vi ofte senreaktioner fra nervebanerne i form af kramper og lammelser.

Virus smitter via kropsvæsker, som spyt, urin og afføring.

 

Parvo (P)

Parvovirus angriber alle hurtigt voksende celler. Dvs. primært cellerne i mavetarmkanalen. Derfor ses vandigt, blodigt diarre og voldsomt opkast. Meget hurtigt dehydrerer hunden og døden kan indtræde forbavsende hurtigt. Hvis der er tale om en hvalp, da er hjertemuskelcellerne i hurtigt vækst, hvilket betyder, at der kan komme skade på hjertet. Virus smitter via afføring

 

Smitsom leverbetændelse (H)

Skyldes også en virus. Som navnet fortæller, da angribes leveren, hvilket giver høj feber, kvalme, opkast, diarre og gulsot.

 


Tillægsvacciner

 

Kennelhoste (Pi og/eller Bb)

Derudover kan vi vaccinere mod kennelhoste. Dette er en blandingsinfektion bestående af både virussen, Parainfluenza (Pi) og bakterien, Bordetella Bronchiseptica (Bb).

Kennelhoste er ikke en farlig sygdom. Den giver en infektion i øvre luftveje, som resulterer i en tør irriteret hoste stammende fra luftrøret. En irriterende sygdom, som vedvarer i ca. 3 uger, hvorefter den går over at sig selv. Kun i meget få tilfælde støder der lungebetændelse til. Den er dog meget smitsom, så i den tid, hunden hoster, bør man ikke komme steder, hvor der er andre hunde. Sygdommen smitter gennem luften.

Har man således sin hund i pension, går til hundetræning eller udstillinger – eller lufter man hunden steder med mange hunde, da kan det være en fordel at vaccinere sin hund mod kennelhoste.
Den mest effektive beskyttelse får man ved at vaccinere mod både Pi og Bb. Dette gøres ved en vaccine, der dryppes i det ene næsebor. Delvis beskyttelse kan opnås ved at vaccinere med Pi som en del af kombivaccinen, DHP.

 

Leptospirose (L)

Leptospirose er en sygdom forårsaget af bakterien leptospira.  Sygdommen kan give nyre- og leversvigt og kan i øvrigt smitte til mennesker. Symptomerne er opkast og blodig diarre. Gulsot, hvis den angriber leveren og mavesmerter, hvis nyrerne påvirkes. Pludselig død er set.

Sygdommen smitter via sår i hud og slimhinder. Bakterien findes i kloak- og brakvand. Smitterisikoen er der således, hvis hunden færdes i områder med sådan.

Man kan vaccinere mod leptospirose (L), enten alene eller som en kombination med DHP
Der findes dog over 20 varianter af denne bakterie i Danmark og vaccinationen beskytter kun mod et par af dem. Desuden er der undersøgelser, der viser, at vaccinen kun giver ordentlig beskyttelse i omkring 3-6 måneder. Desuden er det den komponent i vaccinerne, der oftest giver bivirkninger. Af den grund har vi på Aalborg Dyrehospital valgt ikke rutinemæssigt at tilbyde denne til vores kunder.

 

Rabies

Også kaldet hundegalskab er en dødelig sygdom for både mennesker og hund. Den angriber nervevævet i vores hjerner og giver adfærdsforstyrrelser, som fortsætter i dødelige lammelser. Heldigvis er Danmark rabiesfrit og vaccination er kun et krav, hvis hunden skal udenlands.

Jeg vil anbefale, at man altid kontakter dyrlægen, hvis udenlandsrejse er på programmet for hunden. Information kan desuden findes på fødevarestyrelsens  hjemmesiden www.foedevarestyrelsen.dk under stien ”rejse med dyr”
 

 

Vaccinationsplan for din hund, når den skal i pension

Hvilke vacciner man som hundeejer vælger, er ofte afhængig af, hvilken smitterisiko hunden har, og om den rejser eller deltager i ting, hvor vaccination er et krav.
F.eks. er det et krav at være vaccineret med DHP, hvis hunden skal sygeforsikres eller deltage i udstillinger eller brugsprøver.
Alle hundepensioner har krav om vaccination med DHP. En stigende gruppe af pensioner betinger desuden næsevaccination BbPi.

 

Vaccinationsplan for din hvalp

Hvalpen er beskyttet af antistoffer den har fået via modermælken. Disse antistoffer forsvinder langsomt fra ca. 10-12 ugers alderen. Herefter er hvalpen ikke mere at beskyttet. Før hvalpens 12 uge, er dens immunforsvar ikke udviklet fuldt, hvilket kan betyde, at vaccination ikke beskytter hvalpen optimalt. Derfor anbefaler vi i de fleste tilfælde, at der gives 2 vacciner med ca. 4 ugers mellemrum. Første basisvaccine gives i 8-10 ugers alderen og 2 basisvaccine gives, når hvalpen er 12-14 uger. Eneste krav er, at 2. vaccine skal gives efter hvalpen er fyldt 12 uger. Nogle opdrættere starter med at vaccinere hvalpen allerede, når den er 6 uger, på grund af angsten for f.eks. parvo. I så fald skal der gives 3 basisvaccinationer (6. -10. og 14 uge).
 

Jeg håber således, at jeg har givet dig hr. Levisen en vej ud af junglen og forhåbentligt en forståelig forklaring.


Venlig hilsen
Dyrlæge Berit Aa. Sørensen

Aalborg Dyrehospital