FIP - Felin Infektion Peritonitis

Jeg har for et par mdr. siden købt en norsk skovkat killing på 12 uger. Hos opdrætteren var der i alt 3 kuld killinger, men jeg faldt for Safir, da hun var lidt pjusket og mindre end de andre killinger, så jeg fik lidt ondt af hende.

Efter nogle uger fik Safir opsvulmet mave. Jeg gik til dyrlæge, fordi jeg troede, den var opsvulmet på grund af orm.

Dyrlægen snakkede om, at Safir skulle have taget nogle prøver for en sygdom, som han kaldte FIP. Han sagde også, at det er en smitsom sygdom, og at hun måske skal aflives. Jeg er selvfølgelig meget ked af det. Safir har ikke været i kontakt med andre katte her hos mig, så hvordan er hun smittet? Kan der ikke gøres noget for Safir? Burde jeg have købt en killing et andet sted? Smitter det, hvis jeg køber en ny killing?

Spørger en frustreret K.S.

Svar:

FIP er en forkortelse for sygdommen ”Felin Infektiøs Peritonitis”. Det er en virus sygdom, som principielt kan ramme alle katte, både racekatte og huskatte, og katte fra store opdræt og killinger fra det man kalder ”stue opdræt”. Generelt er der dog en tendens til at sygdommen især rammer unge katte(yngre end 2-3 år). Den rammer i højere grad katte, som har været i kontakt med killinger/ungdyr. Vi ser også en familiær/genetisk prædisposition, dvs. at bestemte kattefamilier har større tendens til at udvikle FIP. Derudover ser det ud til, at stress er en meget vigtig faktor for om en kat udvikler FIP. Katte som udsættes for meget stress, såsom anden sygdom, rejse, udstilling, nyt hjem, kontakt med mange andre katte osv., har større risiko for at udvikle FIP, end katte der lever et stille liv.

FIP er en lumsk sygdom, som ændrer sig i kroppen på den enkelte kat. Så det kan ikke måles, hvem der vil udvikle FIP og hvem der ikke vil. En kat kan altså ikke smitte en anden kat med FIP i udbrud, men kun smitte med den virus som MÅSKE udvikler sig til FIP. Udviklingen af selve FIP sygdommen foregår inde i den svage kats krop, mens den kuldsøster/bror, der har et stærkere immunsystem ikke udvikler FIP, selvom de begge har levet under de samme forhold under hele opvæksten.

Mange katte som lever ude eller kommer i kontakt med andre katte, smittes med en ”mild” og meget udbredt virus, som vi kalder ”Felin Enterisk Corona Virus”. En virus infektion som i mere end 99% af tilfældene har et relativt harmløst forløb, typisk med 1-2 ugers diarre og måske lettere almen påvirkning. Derefter stopper infektionerne langt de fleste tilfælde og katten virker sund og rask resten af sit liv. Men i få tilfælde persisterer virus infektionen i katten. Hvis kattens immunsystem er svagt enten på grund af anden sygdom, voldsom stress eller en genetisk prædispositoin, ændrer virus sig i kroppen på den enkelte kat, så den påvirker kattens immunsystem til at lave en reaktion. Dette kan ske lang tid efter katten blev smittet første gang

Afhængig af hvor i kroppen, den immunologiske reaktion primært sætter sig, kan katten udvikle forskellige symptomer. En af de almindeligste reaktioner kaldes ”våd FIP”, dvs. katten danner store mængder tyk gul væske inde i bughulen, derved det vommede udseende. Men nogle katte udvikler væske andre steder, f.eks. i brysthulen, i så fald er katten ikke vommet, men har vejrtrækningsproblemer!

Vi ser også reaktioner, som vi kalder ”tør FIP”. I de tilfælde er der ikke væske udsivning i kropshuler. Men derimod depoter af immunologiske celler, som giver forskellige symptomer, f.eks. øjensygdom, hvis reaktionen sidder i øjet eller neurologiske symptomer, hvis reaktionerne sidder i nervesystemet.

Diagnosen FIP kan ikke stilles ud fra symptomerne alene !!!!

Derfor tager din dyrlæge de forskellige blodprøver. Vi kan måle(antistof), om katten har været udsat for Felin Enterisk Corona Virus på et tidspunkt, men det er der rigtig mange katte der har, og det er ikke ensbetydende med de har FIP! Derfor har vi desværre ingen enkelt test som er en 100% sikker. Metoden til at stille diagnosen FIP er en sammenkobling af forskellige symptomer(nedstemthed, nedsat appetit, væske i bughule, væske i brysthule, forandringer i øjne eller i nervesystem osv.) og testresultater (lav blodprocent, højt globulin indhold og evt. højt antistofniveau mod corona virus).

Hvis din kat virkelig er syg af FIP, er der desværre ikke noget, du kan gøre. Men du kan selvfølgelig håbe på, at prøveresultaterne viser, at Safir ikke har FIP. Vi har ofte haft mistanke om en FIP infektion hos killing med opsvulmet mave, men hos en del katte, viser det sig ikke at være tilfældet, så må man finde en anden årsag til den opsvulmede mave. Hvis Safir virker frisk, er det meget vigtigt at du får hende undersøgt grundigt, inden du vælger en aflivning. Men hvis du og dyrlægen er relativ sikre på diagnosen, og hvis Safir har det skidt, synes jeg også du skal vælge en aflivning.

Som du beskriver det, har Safir ikke været i kontakt med andre katte hos dig. Derfor er der ingen tvivl om, at hun er smittet med virus hos opdrætteren. Derfor mener jeg også, at du bør få en ny killing eller pengene tilbage, hvis Safir ender med at have FIP i udbrud og bliver aflivet.

Felin enterisk corona virus smitter med afføring! Derfor en anbefales det at være meget opmærksom på at fjerne afføring fra bakken og skifte grus så ofte som muligt. Samtidig kan det være en fordel at dele kattene op i små familie grupper, hvis man har mange katte sammen eller mange FIP tilfælde i et enkelt katteri.

Hvis du ellers er tryg ved opdrætteren, og de gør en stor indsats for at holde kattene i små grupper og samt virkelig renser ud i bakkerne og har mange katte bakker, så ville jeg ikke være bange for at få en ny kat derfra! Men hvis du er utryg, skal du finde en anden opdrætter.

Hvis du vil have en ny killing, er det vigtigt at du fjerner alle ”rester” af afføring fra Safir og gør grundigt rent, før du får en ny kat. 
 
Pia Bisgaard, dyrlæge