Forhøjet blodtryk hos kat

Forhøjet blodtryk er en alvorlig tilstand hos vore kæledyr.

Mange kæledyr går rundt med forhøjet blodtryk, men de diagnosticeres først, når skaderne er sket.

Blodtrykket er lige så relevant at overvåge hos dyr som hos mennesker. Blodtrykket er et resultat af hjertets pumpeaktivitet og den modstand, der er i blodkarrene. Alt dette styres igennem komplicerede mekanismer, der involverer flere organer.

Det er især ældre dyr og overvægtige dyr, der får forhøjet blodtryk og det er derfor vigtigt, i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn, at måle blodtrykket.

Som hos mennesker måler vi blodtrykket med en oppustelig manchet, der lukker af for blodkarrene i et ben eller halen (fortrukket hos dyr). Der foregår en elektronisk aflæsning af, hvornår og hvordan pulsslagene forplanter sig forbi manchetten i takt med, at luften langsomt siver ud af den. Derved afbildes en kurve, der kan bruges til at stille forskellige diagnoser, ligesom det højeste blodtryk er relevant at registrere i forhold til sygdomme. Det lave blodtryk registreres især i forbindelse med overvågningen, når vi har dyr i narkose. Et for lavt blodtryk kan give skade på vitale organer som nyrer og hjerne. Lavt blodtryk ses også i forbindelse med chok (derfor igangsættes væsketerapi med det samme i forbindelse med f.eks. traumer).

Når det højeste blodtryk er for højt, (>160mmHg) er der fare for skader på organer med rig blodforsyning som øjne, hjerne, nyrer og hjerte.

Der kan ske nethindeløsning, hvilket kan føre til forbigående eller permanent blindhed. Det høje tryk kan desuden føre til hjerneblødning, kramper og hovedpine. Desuden kan der opstå skader på nyrer. Dette forårsager ofte øget tørst, urinering og tab af protein til urinen. Hjertet bliver desuden belastet og kan tage varig skade af det høje blodtryk.

Nogle sygdomme, herunder nyrelidelse og hormonelle sygdomme kan forårsage sekundært forhøjet blodtryk. Det er derfor vigtigt at undersøge for og eventuelt behandle disse sygdomme, når der er konstateret forhøjet blodtryk. Hos katte er det hyppigt ved forhøjet stofskifte, nyresygdom eller sukkersyge, imens det hos hunde også ses ved Cushings syge, der forårsager forhøjet udskillelse af binyrebarkhormon.

Det kan være lidt udfordrende at måle blodtryk på dyr. Det vi hos mennesker kalder White-coat-effekt kalder vi hos dyrene ”situationsbestemt forhøjet blodtryk”. Dette gør sig gældende, hvis dyret er meget stresset i klinikken, når blodtrykket måles. Især kattene kan være angste både for transporten til klinikken samt det at blive håndteret af fremmede hænder. Det er derfor vigtigt at vi dyrlæger og veterinærsygeplejersker giver os god tid og lader dyrene akklimatisere sig inden målingerne. Det bedste resultat fås, når ejer er med til undersøgelsen og i øvrigt er vidende om, hvordan dyret håndteres både før og under besøget i klinikken. Det er ikke relevant at give beroligende medicin eller bedøve, da blodtrykket påvirkes meget af sådanne stoffer.  På Aalborg Dyrehospital er det ofte vores dygtige veterinærsygeplejersker, der måler blodtryk.

Der skal flere målinger til. Før diagnosen stilles. Hvis der er sket skader på de følsomme organer sættes behandlingen dog straks i gang. Blodtrykket overvåges efterfølgende for at indstille dosis og for at medicinere optimalt evt. med flere præparater. Samtidige sygdomme behandles også.

Forhøjet blodtryk behandles hjemme hos ejer med tabletter eller, for kattene, med flydende medicin.

Det er vigtigt, at ejer er informeret om, hvor vigtigt det er at overvåge. De fleste ejere er især bange for, at deres kæledyr mister synet, men også nyresvigt er voldsomt ubehageligt for både dyr og dets ejere. Det er for de fleste kæledyr med forhøjet blodtryk optimalt at komme til kontroller hver tredje måned eller ved forværrede symptomer.

Både dyreejere og dyrlæger skal være opmærksom på symptomerne på forhøjet blodtryk, så det kan opdages i tide for at forhindre de, ofte uoprettelige skader. Målet er at bevare vore kæledyr med den bedste livskvalitet så længe som muligt.

Fortsat god sommer.

Mette Rønn-Landbo

(DVM, GPCert(FelP)).