Kronisk nyrelidelse hos kat

Nyrelidelsen CKD er en ofte skjult sygdom, der langsomt tager livet af mange katte. Tidlig diagnose og optimal fodring er vigtige faktorer ved behandling af lidelsen.

En kat på 23-25 år er meget sjælden, derimod bliver mange katte nu om dage 15-18 år, før de ikke kan mere. Noget af det, der tager livet af mange katte, og som er årsag til dårlig livskvalitet er kronisk nyresygdom (CKD). 
Det er en sygdom, som en stor del af vore katte udvikler over år, uden at ejer eller dyrlæge opdager det. 
Katten drikker måske mere og mere, hvilket især er svært at erkende, hvis katten drikker udendørs, eller hvis man har flere katte der drikker af fælles skåle. 
Tydelige kliniske symptomer ses først, når ca. 75% af nyrevævet er skadet. Da ses, ud over tydelig øget tørst, rigelig og tynd urin, manglende appetit, reel kvalme samt vægttab. Nogle katte kan endda miste synet. Katten med disse tydelige symptomer er ofte så langt i sit sygdomsforløb, at den kræver intensiv behandling og ofte ikke er til at redde. 

Hvis vi derimod opdager CKD tidligt i sygdomsforløbet, er det muligt at beskytte katten mod at udvikle alvorlig sygdom eller udskyde tidspunktet, hvor katten får symptomer. CKD gør ikke ondt, men det at have kvalme er mindst lige så plagsomt. Det ved vi bl.a. fra mennesker, der har lignende nyrelidelser. 

Nyrernes funktion
Nyrerne er et af kroppens ”rensningsanlæg”. Det er her, at nogle af kroppens affaldsstoffer udskilles til urinen. Samtidig har nyrerne til formål at styre væskebalancen samt afbalancere indholdet af salte og mineraler i kroppen. Hvis nyrerne skades i tilstrækkelig grad, sker der en ophobning af affaldsstoffer i kroppen, herunder urinstof. Dette giver kvalme. Nyrerne mister evnen til at holde på vand og næringsstoffer som f.eks. protein. 

CKD, og undersøgelse herfor
Nogle af de ting vi dyrlæger kan konstatere ved CKD, er et øget indhold i blodet af disse affaldsstoffer. Samtidig kan vi i kattens urin finde øget mængde af protein, ligesom urinen er meget tynd. Desuden har disse katte risiko for at få betændelsestilstande i urinvejene, noget der ligeledes konstateres ved hjælp af en urinprøve. 
Da nyrerne, i samarbejde med hjertet har stor betydning for reguleringen af blodtrykket vil vi ofte kunne konstatere, at katten med begyndende CKD har forhøjet blodtryk. Det forhøjede blodtryk forårsager yderligere nyreskade, ligesom der kan ske skader i øjet, hvor den følsomme øjenbaggrund (Retina) kan løsnes og katten dermed blive blind. 

Det man kan gøre for at opdage CKD i tide er, at den ældre kat ( fra 8 års alderen) undersøges for CKD i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn. Vi har i dag ret simple tests, der kan fange de første milde tegn på CKD, længe før katten er begyndt at udvise kliniske symptomer. 

Desværre er mange katte kede af at komme til dyrlæge, hvilket afholder mange katteejere fra at dukke op til det årlige sundhedseftersyn. Det er ikke rart at have en jamrende kat i bilen hele vejen hen til klinikken og så efterfølgende en kat, der bærer nag og gemmer sig væk i dagevis.
Hvis man har sådanne problemer med sin kat, er det en god idé, forinden, at kontakte dyrlæge eller veterinærsygeplejerske på klinikken. Der er nemlig hjælp at hente i forhold til at gøre katten mere tryg ved situationen. 

En anden udfordring er, at vi gerne vil have katten til undersøgelse med fyldt blære!
Dette gøres ved, at man ca. 4 timer før konsultationen fjerner kattebakker og lukker for kattelemmen. Dette gør, at katten, alt afhængig af tørsten, møder op med fyldt blære. 

Blod og urinprøve
En urinundersøgelse forgår ved, at vi udtager urinen ved såkaldt cysteocentesis. Katten lægges på siden og holdes af en veterinærsygeplejerske. Derefter kan dyrlægen forholdsvis let udtage urinen ved at stikke en tynd kanyle gennem bugvæggen direkte ind i blæren og suge urin ud. Dette reagerer katten sjældent ret meget på. Det er ikke selve stikket, der er ubehageligt for katten , men mest det at skulle holdes fast, som de færreste katte holder af. 

Desuden vil vi udtage en blodprøve. Dette kræver igen at katten holdes fast, imens der udtages en blodprøve fra en blodåre på forbenet. 

At måle kattens blodtryk gøres i så rolige omgivelser som muligt og på så ustresset kat som muligt. Det er ofte en veterinærsygeplejerske der gør dette, og helst inden vi dyrlæger viser os. Blodtryksmåling på kat foregår næsten ligesom hos os med en stram oppustelig manchet, der spændes om et ben. 
Det er ikke altid, at vi kan gennemføre både urin- blodprøve samt blodtryksmåling samme dag. Dette tilrettelægges i forhold til den enkelte kat under hensyntagen til ejers økonomi/ sygeforsikring. 
Efter analyse af blod og urin vil vi kunne sige, om katten har tegn på tidlig CKD. 

Behandling og fodring flere drikkestationer

Jeg ser generelt helst, at alle dyr holder ”den slanke linje” men dette gælder ikke kattene med nedsat nyrefunktion. De må gerne være let buttede. Hos dem er vægttabet et rigtig skidt tegn, der stiller en dårlig prognose for fremtiden. 
Hvis der er tegn på CKD er behandlingen en speciel diæt, der har et højt indhold af omega-3-fedsyrer, lavt indhold af protein, salt og fosfat og som påvirker pH i basisk retning. 
Det er som nævnt vigtigt, at katten ikke taber sig, så tilvænningen til diæten skal foregå langsomt og med respekt for kattens smag. Da det er vigtigt, at katten får væske nok vælges diæten gerne i helt eller delvist våd udgave. Der findes flere forskellige mærker nyrediæt til kat. På Aalborg Dyrehospital er det vore dygtige veterinærsygeplejersker, der står for foder-rådgivningen. 

Katten med begyndende CKD skal altid have adgang til frisk og gerne rindende vand. Der findes på markedet flere fontæner, hvor vandet er frisk og rindende. Dette stimulerer kattens lyst til at drikke, hvilket er så vigtigt for kattens nyrer. Alternativt skal der placeres ekstra vandskåle, så katten altid har let adgang til vand. Dette gælder især, hvor der er flere katte om skålene. 

Hvis katten har forhøjet blodtryk behandles dette medicinsk. 
Hos nogle katte er det eneste fund, der peger mod CKD et forholdsvist forhøjet indhold af protein i urinen. Dette bør ligeledes behandles med en hel ny type medicin, der netop er udviklet til de tidlige og milde tilfælde af CKD. 

En kat med tidlig CKD i behandling skal efterfølgende komme til kontrol.

Samtidig med at katten behandles for CKD bør andre lidelser hos katten håndteres. Mange ældre katte har smertevoldende gigtsygdomme i bl.a. hofteled. Dette kan behandles med smertestillende medicin. Desuden er der mange ældre katte, der har tandlidelser, der også bør behandles. Derved optimeres kattens generelle tilstand, hvilket har indflydelse på nyrernes funktion. 

Som mange andre medicinske sygdomme er det omkostningsfuldt at have en kat med CKD. Dette er endnu en god grund til at tegne en sygeforsikring til sin kat, og gerne så tidligt i kattens liv som muligt, da man derved opnår den bedste dækning til den laveste pris. De gode sygeforsikringer er fungerende hele kattens liv uanset hvor gammel katten har tænkt sig at blive. 

Vi vil jo så gerne give vore skønne katte et godt og langt liv.

Mette Rønn-Landbo
(dyrlæge)