Luftvejslidelser hos katte

Katte kan også få hoste og sygdom i de øvre luftveje. Her beskrives nogle af årsagerne. Og NEJ! Sandsynligheden for at det skyldes corona er mikro lille.

 

Vi er lige gået ind i efteråret og øvre luftvejsinfektioner hos mennesker vil forekomme med større hyppighed. I øjeblikket vil det nok komme til at give øget nervøsitet hos den enkelte, om det kan skyldes den coronavirus som forårsager Covid 19.

Vi ved i dag, at katte i sjældne tilfælde kan smittes med den samme type coronavirus, som hos mennesker  forårsager Covid 19. Heldigvis har der på verdensplan været så få tilfælde, at vi må antage, at smitte mellem menneske og kat ikke er af sygdomsmæssig betydning. Er man dog smittet med den nye Coronavirus og har kat, hund eller tam ilder, da er det en god ide at tale med sin dyrlæge angående evt. risici.

Øvre luftvejsinfektion er almindeligt forekommende hos ikke vaccinerede katte. De 5 primære årsager til dette er:

  • Calicivirus
  • Felin Herpesvirus
  • Felin Chlamydia
  • Felin Mycoplasma
  • Bordetella bronchiseptica

I daglig tale anvender vi ofte diagnosen katte influenza, som i langt de fleste tilfælde skyldes herpesvirus eller calicivirus. De kan være svære at adskille på symptomer alene, da de begge kan give feber, nysen, flåd fra næsen og øjenbetændelse og i alvorlige tilfælde lungebetændelse. Nogle gange kompliceres forløbet af en tilstødende bakterieinfektion. Efterhånden som flåd fra næse og øjne bliver tykt og gult, vil øjne og næsebor tillukkes og katten vil få problemer med at trække vejret. Muligheden for at bruge sin lugtesans hindres, hvilket giver nedsat appetit hos katten.

Alle ikke vaccinerede katte er modtagelige for sygdommen, men katten under 1 år rammest hårdest.

 

Felin Calicivirus

Felin Calicivirus er meget smitsom. Symptomerne kan svinge i alvorlighed.  Mest almindeligt ses sår i mundhulen, hvilket er meget smertefuldt, når de sidder på tungen. Desuden kan ses symptomer fra de øvre luftveje og lungebetændelse, høj feber og nogle gange halthed som følge af forbigående ledbetændelse.

Virus udskilles normalt i flåd fra næse og øjne i op til 4 uger og overlever i miljøet i lang tid. Efter overstået sygdom kan kattene fortsætte med at udskille virus. Nogle gange i flere år. Hos disse kroniske virusudskillere kan der ses betændelsestilstande i tandkød omkring tænderne, hvilket kan resultere i tab af tænder

Der findes ingen egentlig behandling mod calicivirus. Kattens eget immunforsvar skal bekæmpe infektionen. Så eneste behandling er støttende med smertestillende medicin og antibiotika, hvis tilstødende bakterieinfektion er til stede. Soignering af næse og øjne er her en vigtig del. I svære tilfælde kan indlæggelse med væsketerapi og assisteret fodring være nødvendig.

 

Felin Herpesvirus

Et andet navn for denne virus er Felin Rhinotracheitis og giver lige som Calicivirus en infektion i de øvre luftveje og øjne. Virus udskilles via sekreter fra mund, næse og øjne i en kort periode på normalt 2-3 uger. Katten vil dog være bærer af virus hele livet. Stress og nedsat immunforsvar kan medføre, at virus reaktiveres og give nyt udbrud af sygdommen. Dette betyder, at katten atter udskiller virus. Virus overlever kun kort tid ved stuetemperatur så tæt kontakt er ofte nødvendig for smitteoverførsel

Også her rammes unge killinger værst, hvis deres kattemor ikke er vaccineret. Typisk vil hele kuldet være smittet. Hos voksne katte forløber sygdommen mildere.

Symptomerne er feber, øjenbetændelse og flåd fra næsen. I nogle tilfælde kan infektionen forløbe med lungebetændelse og kan være dødelig. Denne herpesvirus kan deslige forårsage sår på hornhinden.

Behandlingen er støttende som ved Calicivirus og kan være nødvendig i lang tid. Behandling af øjenbetændelsen med antivirale øjensalver har vist at give en bedre livskvalitet hos katten.

 

Felin Chlamydia

Kattens Chlamydia skyldes en bakterie og forårsager typisk en akut øjenbetændelse. Overførsel fra kat til kat sker ved tæt kontakt, da Chlamydia felis ikke kan leve uden for sin vært. Udskillelsen af bakterien kan vare i op til 2 måneder og nogle gange længere. Hos enkelte tilfælde kan vedvarende infektion forekomme.  Sygdommen ses oftest hos katte under 9 måneder. I øvrigt kan Chlamydia Felis overføres til mennesker og også her give øjenbetændelse.

Symptomerne er rødme og flåd fra øjnene og nogle gange hoste og nysen. Oftest er symptomerne ikke så alvorlige og mange gange selvbegrænsende. Men i de tilfælde, hvor der både er infektion med Chlamydia og Herpesvirus, da kan der ses feber og mere alvorlige angreb på hornhinderne. I de fleste tilfælde bliver katten fuldstændig rask efter overstået infektion.

Som ved virusinfektionerne er behandlingen støttende, men da der er tale om en bakterieinfektion, er det desuden muligt at behandle med antibiotika.

 

Felin Mycoplasma

Mycoplasma ses som en normal del af bakteriefloraen i kattens øvre luftveje. I sjældne tilfælde kan den dog være årsag til øjenbetændelse og symptomer fra de øvre luftveje. Kun meget sjældent ses den som årsag til lungebetændelse. Ligesom Chlamydia kan Mycoplasma felis udgøre en fare hos mennesker med nedsat immunforsvar, idet smitte fra kat til mennesker kan foregå.

Bordetella Bronchiseptica

Bakterien Bordetella Bronchiseptica er den sidste af de 5 primære årsager til øvre luftvejsinfektion hos kat. I modsætning til hunde, hvor den er en del af den meget almindeligt forekommende kennelhoste, så spiller Bordetella kun en mindre rolle hos katte. Den angriber typisk celler i de øvre luftveje og hos hostende katte bør dyrlægen have denne bakterie på listen af mulige årsager.

Bordetella kan overføres fra hund til kat og overførsel til mennesker med nedsat immunforsvar er også en risiko

 

Diagnosticering af årsagerne til kattens øvre luftvejsinfektion

Dyrlægen stiller symptomerne på øvre luftvejsinfektion ud fra de kliniske symptomer. Ofte er en præcis diagnosticering ikke nødvendig, idet den akutte behandling tit er den samme ved ovenstående sygdomme. Er der dog tale om større kattehold og hvor sygdommen er tilbagevendende eller alvorlig, da kan det være vigtigt at bestemme den sygdomsfremkaldende årsag. Den bedste metode til dette er, som vi alle i disse Coronatider er blevet meget bekendt med, udtagelse af en svaberprøve fra mundhule, svælg og øjne. Herefter kan disse analyseres ved PCR, hvor virus eller bakterierne kan påvises direkte.

 

Den gode nyhed

For kattene og deres ejere er den gode nyhed, at for katteinfluenza da er vaccination en glimrende forebyggende foranstaltning, som giver en rigtig god beskyttelse. Således kan et årligt vaccinationsbesøg hos dyrlægen kunne spare katten for en evt. livslang infektion og samtidig giver det vi dyrlæger en mulighed for i samme seance at give jeres kære katte et sundhedseftersyn med det formål at give jeres katte så langt et liv med så god livskvalitet som muligt.

 

Dyrlæge CertOnc

Berit Aakjær Sørensen

Aalborg Dyrehospital