Gradvis og forsigtig genåbning af dyrlægepraksis.

Kæledyrene venter også på at komme i behandling i denne Corona-tid, hvor vi mennesker passer på hinanden.

Denne uge er sjette uge, hvor vi på Aalborg Dyrehospital arbejder efter Corona-procedure. Det vil sige, at vi ikke har dyrenes ejere med inde i dyrehospitalet, men henter og afleverer patienterne ude på parkeringspladsen, hvor vi søger at holde 2 meters afstand til ejere. Dyrene bliver håndteret med handsker og andre nødvendige værnemidler og vi har, i perioden, kun modtaget syge dyr, eller dyr, der har haft brug for akut behandling.

Det har vi alle lige skulle vænne os til. Dyrene har virket rimeligt tilfredse med de nye procedurer, der blandt andet har betydet, at de er sluppet for stress i venteværelset og modsat har fået ekstra meget opmærksomhed fra vores personale. Vi mennesker har skulle vænne os til at kommunikere med dyre-ejere på nye måder. Vi har måtte tale en del i telefon, korresponderet via mail eller stået ansigt til ansigt med 2 meter imellem på P-pladsen i stedet for.

Vi har, for at efterkomme sundhedsmyndighedernes anbefalinger, delt klinikkens personale i 2 hold, der har arbejdet en uge ad gangen, imens det andet hold har arbejdet hjemme. Vi har derfor udskudt alle ikke-akutte behandlinger såsom vaccinationer, neutralisationer, avlsundersøgelser og tandrensninger. Det har været nødvendigt for at begrænse antallet af mennesker på og udenfor dyrehospitalet. De fleste dyreejere har været meget forstående overfor vore Corona-procedurer.

Nu åbner vi ligeså langsomt op igen.
I takt med at Danmark nu gradvist og forsigtigt skal til at åbne op igen, skal vi også gå i gang med at modtage kæledyrene til, de ellers, udskudte behandlinger og undersøgelser.

Det kommer fortsat til at foregå med så lidt kontakt imellem os mennesker som muligt. Det vil sige, at dyrenes ejere fortsat ikke kommer til at deltage i behandling og undersøgelse af deres dyr. Ejere skal fortsat blive udenfor fx i bilen eller, hvis vejret ikke tillader det og man er med offentlige transportmidler, anvises plads i venteværelset af personalet. Alle skal ringe op til klinikken ved ankomst og ikke gå ind på Dyrehospitalet, før der har været telefonisk kontakt.

Vaccinationer
Især hvalpe og killingers basis-vaccinationer vil blive prioriteret højt, når vi åbner op, og har faktisk også været der indtil nu.
Deres basisvaccinationer er især vigtige for at kunne beskytte dem imod smitsomme sygdomme. Da Danmark har været lukket ned, har der ikke været den store smitterisiko imellem dyrene. Alle udstillinger og konkurrencer er aflyst og kun få har været i pension, da ejere ikke har været ude at rejse, til fester eller lignende. Med den gradvise åbning af Danmark forventes dette at ændre sig.

Vaccination af hunde.
Hos hund er det især hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus der indgår i basisvaccinationerne. Hvalpene skal have mindst 2 vaccinationer med 4 uger imellem, hvor den sidste skal ske efter, at hvalpen er 16 uger. Revaccination sker 1 år efter og derefter hvert 3. år.
Derudover vaccinerer vi mange hunde imod Leptospirose og Kennelhoste. Disse vacciner gentages årligt. Hvis man ikke har fået sin hvalp vaccineret ”færdigt” anbefales mindst en genvaccination efter at hvalpen er 16 uger.
Hvis man vælger at udskyde basisvaccinationerne til efter Covid-19 pandemien, bør hvalpen isoleres fra andre hunde.

For den voksne hund, der har fået udskudt sin treårige vaccination med basisvaccinen, er der ingen fare på færde, særligt i denne tid, hvor al kontakt er begrænset. Man skal blot få bestilt tid, så snart det kan lade sig gøre. Dette gælder ikke helt for vaccinationen imod Leptospirose, idet revaccinationen efter et år ikke må overskrides med mere end 3 måneder, ifølge gældende anbefalinger.
Hvis man er i tvivl må man søge råd hos sin dyrlæge. Alle vaccinationsprogrammer tilrettelægges individuelt.

Vaccination af katte.
Også killingernes basisvaccinationer bør prioriteres højt. De har behov for deres basisvaccinationer imod kattesyge og katteinfluenza. Hvis dette ikke er fuldført bør de igen have 2 vaccinationer med 4 uger imellem, hvor den sidste skal ske efter, at killingen er 16 uger.

Den voksne, vel-vaccinerede kat kan godt overskride sin 3-årlige vaccination imod kattesyge med adskillige måneder, uden at der er væsentlig risiko for infektion. Derimod bør den årlige vaccination imod katteinfluenza ikke udskydes for længe for ude-katten eller andre katte med stor kontaktflade (katte der skal i pension, til parring eller på udstilling).

Rabiesvaccination:
I denne tid er der selvsagt meget begrænset behov for at rejse udenlands med kæledyrene. Hvis også rabies-vaccinationen er blevet udskudt under Corona-krisen, så er det vigtigt, at man får planlagt denne vaccination i god tid inden senere rejse (når man forhåbentlig må det igen). Generelt skal rabies-vaccinen gives mindst 3 uger før afrejse, gentages året efter og derefter hvert 3. år. Dette gælder hele Europa, imens tredjelande har andre krav til rejsende kæledyr.

Sammen med alle vaccinationer hører sundhedseftersynet, der er et helt centralt element i vores forebyggende arbejde. Det er ved sundhedseftersynet, at vi har mulighed for at opdage sygdomstegn og dermed få mulighed for at forhindre sygdomme i at udvikle sig.

Tandrensning og mundhuleundersøgelse.
Vi ved, at mange hunde og katte venter på at komme til dyrlæge for at få renset tænder, hvilket vi også vil prioritere højt. Dyr er, som bekendt, gode til at skjule smerter for os mennesker. Dette gælder især tandsmerter. Vi ved, at de har ondt, men de viser det ikke. Tandpine kan dulmes med smertestillende medicin, men det er reel tandrensning, tandrøntgen og efterfølgende tandbehandling, der kan løse problemet.

Neutralisation.
Især for kattene bør vi dyrlæger ligeledes komme i gang med at neutralisere og id-mærke, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder især ude-kattene. Det vil være ulykkeligt, hvis vi ender med at få endnu flere uønskede killinger i 2020 end vi plejer, fordi vi ikke fik kattene neutraliseret i tide.

Hvordan er det nu lige med corona og kæledyr?
Både hund og kat har i øvrigt deres Corona-vira. Det er imidlertid ikke relevant at vaccinere imod disse i håb om at beskytte dyrene imod Covid-19. Det er der intet der tyder på har effekt, idet hver art har sine specifikke Corona-vira. Der er iøvrigt ingen tegn på, at kæledyrene er i særlig risiko for at blive syge af Covid-19, ligesom der ingen tegn er på, at Covid-19 kan spredes via dyrene. Det er primært menneske til menneske-smitte vi skal beskytte os imod.   

Vi skal tage os godt af dyrene, imens vi passer på hinanden, når vi nu forsigtigt og gradvist åbner Danmark igen.

Dyrlæge Mette Rønn-Landbo
(DVM,GPCert(FelP))