Flåtene vrimler frem nu

Så er det igen tid til, at både to- og firebenede færdes mere udendørs. Alt er grønt omkring os og vejret invitere os ud for at nyde det dejlige forår.

Imidlertid er også flåterne vågnet op til dåd og er netop nu meget aktive. De voksne hunner skal skaffe sig deres store blodmåltid, for at de kan forplante sig og lægge æg for at sikre den kommende generation af flåter. Deres primære vært er rådyrene, men de hæfter sig også hyppigt på f.eks. mus eller andre pelsklædte dyr. Og her er det, at vores kæledyr kommer ind i billedet.

Det er vigtigt at fjerne flåterne

De fleste hunde- og katteejere oplever jævnligt, at kæledyret kommer ind udefra med flåter på sig, enten kravlende rundt i pelsen eller allerede fastsiddende med munddelene dybt begravet i kæledyrets hud. For mange kæledyrsejere er det ren rutine at fjerne de små bæster, men for andre er det meget ubehageligt og udfordrende at skulle vriste det lille dyr ud af huden på ens kæreste ven. Dette skal imidlertid gøres for at undgå, at der overføres sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra flåt til kæledyr og helst så hurtigt som muligt.

Den bedste måde at fjerne flåten på er ved at fatte om flåtens hoved med en pincet eller en dertil indretter flåt-tang, derefter drejes og trækkes let. Det giver et lille ”knæk”, idet flåten gøres fri af huden. 
Hvis det skulle ske, at der efterlades munddele fra flåten i huden er det ikke noget helbredsmæssigt problem, idet de sygdomsfremkaldende mikroorganismer findes i flåtens tarmkanal og altså i kroppen. De efterladte munddele vil blot forårsage en lokal betændelsesreaktion.

Flåtoverførte sygdomme

De sygdomme, som vi gerne vil beskytte vore kæledyr imod er især Borreliose og Anaplasmose. For at disse sygdomme overføres fra flåten til hunden eller katten, kræves det at flåten sidder i huden i ca. 24 timer. Begge sygdomme skyldes bakterier, og kan derfor behandles med antibiotikum. En del af de danske flåter har begge bakterier, og der kan derfor forekomme dobbeltinfektioner. 
Både hunde og katte kan inficeres, men på Aalborg Dyrehospital har vi endnu ikke set katte blive syge efter bid fra flåter. Derimod diagnosticerer og behandler vi hyppigt hundene mod Borreliose og Anaplasmose. Deres kliniske symptomer ligner ofte meningitis.  De har feber, er stive i led og især i ryggen. De holder hovedet lavt og er generelt triste. Vi stiller diagnosen ud fra de kliniske symptomer og så en blodprøve, som vi kan undersøge i eget laboratorium. Hvis testen er positiv startes behandlingen op, mens blodprøven sendes til Tyskland for der at få bestemt niveauet af antistoffer. Dette følges under og efter behandlingen. Behandlingen varer i 2 uger for Borreliose og i 4 uger for Anaplasmose. Sidstnævnte infektion kan være svær at komme helt af med, men kræver ofte genbehandlinger.

Det er en god idé, at vi mennesker ikke håndterer flåten med de bare hænder, men tager handsker på. Dette skyldes risikoen for smitte med TBE (Tick-born encephalitis), der skyldes en virusinfektion, der kan overføres ved berøring af flåten. Det er hos hund, en meget sjælden sygdom, selvom vi på Aalborg Dyrehospital, har stillet diagnosen på 2 af vore patienter.

Forebyggelse af flåter

Man kan i dag undgå de flåtbårne sygdomme hos kæledyrene ved at behandle med afskrækkende midler. Vi har i adskillige år haft forskellige pipetter til behandling på huden i nakken på hund og kat. Dette skal gentages hver 4. uge. Sidste år fik vi desuden et meget effektivt halsbånd til både hund og kat, Seresto Vet, som virker afskrækkende på flåter og lopper i op til 8 måneder. Halsbåndet er receptpligtigt, og skal derfor købes eller receptordineres hos dyrlægen.  

I år introduceres så en tyggetablet til hunde mod flåter og lopper, der blot skal gives hver 3. måned. Det skulle være ufarligt for både mennesker og hunde, men specifikt skade flåterne og deres afkom. Også dette nye præparat kræver en recept eller kan købes hos dyrlægen.  Ifølge producenten er midlet allerede så populært, at det nu, kort tid efter lanceringen, er svært at imødekomme efterspørgslen. Vi har endnu ikke set et middel med 100 % effekt, men det lyder nemt og samtidig tilbydes SMS-service, så man huskes på, når det er tid at give en pille igen.
 

Vaccination mod borreliose 

Endelig kan man, siden sidste år, vaccinere hunde mod Borreliose. Dette kræver 2 vaccinationer med ca. 3 uger imellem, og derefter en årlig vaccination. Vaccinen kan ikke gives samme dag som de vanlige vaccinationer, men gives uafhængig af disse.
 
Alle disse forholdsregler gælder især hunde og katte, der hyppigt har flåter på sig. Hvis man kun ser et par enkelte flåter på sit kæledyr i løbet af et år, så er risikoen for sygdom forsvindende lille.  
 Omvendt er det nok de færreste, der holder af, at komme til at træde i en stor blodfyldt hun-flåt på køkkengulvet. Da kan det være svært at få øje på Vorherres mission med at sætte flåter på jorden.
 
Hvis man er i tvivl om. hvilken beskyttelse ens kæledyr har behov for er der altid hjælp at hente hos dyrlægen eller veterinærsygeplejersken.
 
Jeg håber, at vi alle kan se en dejlig flåt-fri sommer i møde.
 
Dyrlæge Mette Rønn-Landbo.