Rævens Dværgbændelorm

Echinoccus multilocularis er rævens dværgbændelorm.Det er en bændelorm, der er mellem 1-3 mm lang.

Rævens dværgbændelorm behøver to værter for at gennemføre sin livscyklus: En hovedvært og en mellemvært. Det voksne stadium af bændelormen findes i tarmen hos hovedværter (primært ræve, men også hunde, katte og mårhunde er mulige hovedværter), hvor der kan findes tusinder af disse bændelorm uden, at værtsdyret påvirkes af dem. Bændelormens æg udskilles via hovedværtens afføring. 
Når disse æg optages af mellemværten (normalt en gnaver) klækker de i tarmen på denne, hvorefter larven trænger igennem tarmvæggen og føres med blodet til leveren. Her etablerer larven sig, modnes og vokser til cyster, der deler sig ved knopskydning, invaderer levervævet og kan spredes til andre væv. Nye hovedværter smittes når de æder inficerede mellemværter (mus og andre gnavere).

Smitte af mennesker

Rævens dværgbændelorm er en zoonose. Det betyder at den kan smitte fra dyr til menneske. Mennesker der bliver smittet med rævens dværgbændelorm bliver alvorligt syge. Mennesker kan smittes gennem kontakt med afføring fra smittede hovedværter f.eks. ræve og hunde. Altså kommer mennesket til at fungere som mellemvært. Ved at ormebehandle vores hunde, nedsættes risikoen for at vi mennesker smittes med æg fra rævens dværgbændelormen. 

Fødevarestyrelsen anbefaler følgende for at mindske smitterisikoen til mennesker:

• At hunde, der får lov til at færdes frit i naturen (herunder jagthunde), ormebehandles regelmæssigt hver 4. uge.
• At jagthunde, der bruges til gravjagt, vaskes efter jagt.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere:

• At alle hunde, der kommer fra eller har været i det centrale Europas bjergområder, og som kan have ædt mus eller andre gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejsen.

Generelle råd der mindsker smitterisikoen:

• Undgå så vidt muligt, at din hund æder mus og andre gnavere, som kan være mellemværter for parasitten.
• Vask din hund hvis den har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer.
• Overhold Fødevarestyrelsens køkkenhygiejneanbefalinger om skyl frugt og grønt. 

Læs mere hos foedevarestyrelsen

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.